Reactie meerjarige subsidieadviezen FPK

Deze week ontvingen wij een positieve beoordeling van het Fonds Podium Kunsten op onze aanvraag voor de meerjarige productiesubsidie voor 2021-2024. Helaas is er te weinig budget waardoor wij onder de ‘zaaglijn’ vallen en niet financieel ondersteund worden door het Rijk de komende jaren.    

Uit het advies:
‘Er spreekt een grote sociale en maatschappelijke betrokkenheid uit de plannen, aldus de commissie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de inzet van stadsdramaturgen en de samenwerking met regionale scholen. De overkoepelende vraag ‘Wat is waarheid?’, die aan het meerjarenplan ten grondslag ligt, vindt de commissie in dat opzicht passend en interessant. De consequente toepassing van de Stormkamermethode vindt zij bijdragen aan de signatuur van het gezelschap.’

We zijn erg blij met de erkenning die dit positieve advies geeft! Momenteel buigen wij ons samen met onze partners over het aanpassen van onze plannen voor de toekomst. 

We zijn echter niet het enige gezelschap dat onder de zaaglijn uitkomt: slechts 39% van de aanvragen is gehonoreerd. De pijnlijke keuzes die door gebrek aan geld bij het FPK gemaakt zijn, betekenen dat veel andere bijzondere makers, waar wij altijd zeer graag naar kijken en geïnspireerd door raken, ook geen subsidie ontvangen. Deze storm in het theaterlandschap betekent mogelijk een enorme kaalslag in de sector, die wij erg bedroeven. Wij weten niet wat de toekomst ons brengt, maar we hopen dat wij allemaal samen met ons publiek blijven vechten voor een mooi, rijk en inspirerend cultureel landschap. 

Reactie meerjarige subsidieadviezen FPK
Schuiven naar boven