Theater op het scherpst van de snede

Wij zijn Stormkamer

Voor Stormkamer is het een levensmissie: het creëren van ontmoetingen die leiden tot theatervoorstellingen. Over thema’s die ieders aandacht verdienen.

Wij duiken diep in de samenleving om theater te maken over menselijke interacties. Meningen, menselijke verhoudingen en vooroordelen worden in een ander daglicht geplaatst.

Wij onderscheiden ons door unieke methodiek, waarbij in twee tot vier jaar een maatschappelijk thema wordt onderzocht. Na een uitgebreid en doorlopende Onderzoek resulteert dit in drie producties die voortbouwen op elkaar: De Salon, De Ontmoeting en Het Sluitstuk. 

Stormkamer nieuws
Schuiven naar boven