Theater op het scherpst van de snede

Over Stormkamer

Stormkamer duikt diep in de samenleving om theater te maken over menselijke interacties. Meningen, menselijke verhoudingen en vooroordelen worden in een ander daglicht geplaatst. Wij onderscheiden ons door unieke methodiek, waarbij in twee tot vier jaar een maatschappelijk thema wordt onderzocht. Na een uitgebreid en doorlopende Onderzoek resulteert dit in drie producties die voortbouwen op elkaar: De Salon, De Ontmoeting en Het Sluitstuk. 

Het Onderzoek

Onderzoek binnen één thema door middel van ontmoetingen in elke stad.
  •  

De Salon

Talkshow in cafésetting met een open dialoog tussen bijzondere gasten.
  •  

De Ontmoeting

Biedt het publiek een kijk op de (voor)oordelen die er tussen mensen of groepen bestaan.
  •  

Het Sluitstuk

Theaterperformance toont de impact van een maatschappelijk vraagstuk.
  •  
Stormkamer nieuws
Schuiven naar boven