Stap 2 in de Stormkamer methode: De Salon

Stormkamer onderscheidt zich door haar unieke methodiek, waarbij twee tot vier jaar lang een maatschappelijk thema wordt onderzocht. Na een uitgebreid en doorlopend onderzoek resulteert dit in drie producties die voortbouwen op elkaar en verschillende perspectieven belichten rondom een specifiek maatschappelijk thema: De Salon, De Ontmoeting en Het Sluitstuk. 

De Salon 

In een beeldend ruimte die de toegankelijkheid van een huiskamer in zich heeft, worden een deel van de mensen uit de wijken uitgenodigd om hun verhaal te delen. Per stad werken we met een gastcurator die het thema, de cultuur of de locatie belichaamt. De Salon betreft een artistiek vormgegeven collectief gesprek, een open dialoog. Daar waar de woorden op zijn, zet het artistieke team theatrale elementen in.

Vanuit liefde voor het gesprek is De Salon vormgegeven tot een dynamisch kunstwerk tussen publiek en performers. Tijdens en tussen gesprekken die Kim en Hanna met gasten voeren, worden theatrale middelen zoals live muziek en beeldende kunst ingezet, die ontstaan tijdens het gesprek.

De Salon bestaat uit toegankelijke scènes en heeft als doel om een zeer breed publiek aan te spreken.

Bekijk andere stappen van de Stormkamer-methode

Schuiven naar boven