DE STORMKAMER-METHODE

Een maatschappelijk vraagstuk ontleed in 4 stappen

De stormkamer-methode ontleedt een maatschappelijk vraagstuk in vier stappen. Het begint met een besloten verkenning in De Tafel. Uit dat onderzoek volgt een aantal inspirerende sprekers die elk in hun eigen stad het programma van de De Salon programmeren: een talkshow in café-setting. Hierna zoomt De Ontmoeting in een live-vertelling in op één bijzonder verhaal en de persoon daarachter. De laatste stap brengt al het voorgaande samen in Het Sluitstuk: een voorstelling die op theatrale wijze laat zien hoe we als samenleving omgaan met moeilijke thema’s.

Stormkamer-methode

Lees meer over de vier stappen van de Stormkamer-methode:

Schuiven naar boven