Stap 3 in de Stormkamer methode: De Ontmoeting

Stormkamer onderscheidt zich door haar unieke methodiek, waarbij twee tot vier jaar lang een maatschappelijk thema wordt onderzocht. Na een uitgebreid en doorlopend onderzoek resulteert dit in drie producties die voortbouwen op elkaar en verschillende perspectieven belichten rondom een specifiek maatschappelijk thema: De Salon, De Ontmoeting en Het Sluitstuk. 

De Ontmoeting   

Binnen deze performance bouwen we voort op de thema’s uit De Salon. De Ontmoeting focust op één ontmoeting tussen twee personen. Gebaseerd op een echte en indrukwekkende ontmoeting tussen Hanna en iemand met ervaring in het thema, biedt deze fase het publiek een kijk op de vooroordelen en oordelen die er tussen twee mensen of groepen bestaan.

De constante elementen blijven hetzelfde in elke stad, maar de interactie tussen publiek en hoofdpersonage(s) zorgt telkens voor een unieke ervaring.

Deze theatrale live-documentaire vervaagt de grenzen tussen podium en publiek en verlaagt de drempel voor interactie, waarbij de verhalen van anderen dichterbij kunnen komen dan verwacht. De Ontmoeting speelt zich af in de wijk in buurthuizen, wijkcentra of kleine, lokale podia. 

Bekijk andere stappen van de Stormkamer-methode

Schuiven naar boven