HET SLUITSTUK

theaterperformance

STAP 4 in de Stormkamer-methode

Een voorstelling rijgt losse fragmenten aan elkaar en toont de impact van het maatschappelijke thema op onze manier van samenleven.

De stormkamermethodiek start met het onderzoeken van een maatschappelijk thema in De Tafel, formuleert een vraag in De Salon, zoomt in op één verhaal bij De Ontmoeting en poogt met Het Sluitstuk een antwoord te geven. Deze stormkamer maakt de impact van het onderwerp op onze manier van samenleven theatraal zichtbaar. In een performance rijgen we losse fragmenten en scenes aan elkaar. Dat verloopt hakkelend en haperend, net zoals in het echte leven. Twee stappen vooruit, één achteruit. De vorm is onzeker, de inhoud ontegenzeglijk.

Het Sluitstuk lijkt een slot, maar is niet meer dan een punt waarna een nieuwe zin start. Het is de opmaat naar een volgend thema waarin de cyclus van de stormkamer-methodiek weer van voor af aan start. Een perpetuum mobile.

Aankomende Sluitstukken:

De volgende reeks Sluitstukken staat gepland voor maart 2021. Aankondiging daarvan volgt binnenkort.

Bekijk andere stappen van de Stormkamer-methode:

Schuiven naar boven