Stap 1 in de Stormkamer methode: Het Onderzoek

Stormkamer onderscheidt zich door haar unieke methodiek, waarbij twee tot vier jaar lang een maatschappelijk thema wordt onderzocht. Na een uitgebreid en doorlopend onderzoek resulteert dit in drie producties die voortbouwen op elkaar en verschillende perspectieven belichten rondom een specifiek maatschappelijk thema: De Salon, De Ontmoeting en Het Sluitstuk. 

Het Onderzoek

 

Stadsdramaturg Kim Zonneveld en regisseur Hanna onderzoeken in elke stad verschillende perspectieven binnen één thematiek door middel van ontmoetingen. 


Hier staat niet enkel het verhaal van de ander centraal maar ook wat het verhaal met hén doet. We gaan werkelijke verbindingen aan. Welke vooroordelen en gedachten ontstaan er? 

De ontmoetingen zijn een bron voor artistiek materiaal die in de Salons te zien zijn. Daarnaast vormen ze de bron voor een zestal podcasts, documentaire inzages in ontmoetingen die Kim of Hanna tijdens het onderzoek hebben. 

In een beeldend ruimte die de toegankelijkheid van een huiskamer in zich heeft, worden een deel van de mensen uit de wijken uitgenodigd om hun verhaal te delen. 
Lees verder

Binnen deze performance bouwen we voort op de thema’s uit De Salon. De Ontmoeting focust op één ontmoeting tussen twee personen.
Lees verder

In deze theatervoorstelling wordt de impact van het thema op het samenleven theatraal uitgebeeld.
Lees verder

Schuiven naar boven