De Ontmoeting tussen Alles of Niets

Hoe ga je om met mensen die meer of minder hebben dan jij? In de voorstelling De Ontmoeting tussen Alles of Niets brengt theatermaker Hanna van Mourik Broekman de kloof tussen arm en rijk in beeld.

Je bent getuige van een ontmoeting tussen twee mensen uit dezelfde stad, een welvarend en een bestaansonzeker iemand, die met elkaar in gesprek gaan. Hanna onderzoekt de verhoudingen tussen deze twee mensen, de vooroordelen, de schaamte en het vertrouwen. Schurend, eerlijk en open. Zonder vluchtroute.

De Ontmoeting tussen Alles of Niets is een liefdevolle handreiking waar je als publiek bovenop zit, een minutieus georkestreerd als ook spontane ontmoeting.

Via beeldende kunst en muziek valt de werkelijkheid samen met het theatrale. Met bewegend decor en draaiende elementen laat Stormkamer je stilstaan in het krachtige midden tussen twee mensen waar naast totale stilte een razende orkaan plaatsvindt.

‘De Ontmoeting tussen Alles of Niets’ is binnen het thema Bestaansonzekerheid een vervolg op ‘De salon tussen Weelde en Gebrek’.

 

Speeldata

Concept & Regie: Hanna van Mourik Broekman | Stadsdramaturgie: Kim Zonneveld | Productie: Clare Dowling | Performers: Marleen Hendrickx & Raymond van Beek | Decor: André Joosten & Peter Vandemeulenbroecke | Sound design: Bram Schouw | Tekst: Jorg van den Kieboom | Techniek: Peter Vandemeulenbroecke & Roel Verberne |  Marketing & Communicatie: Mirjam van Valen |  Campagnebeeld: NEST Wiesje Peels en Trijntje Keijser | In samenwerking met: Chassé Theater Breda, Het Speelhuis Helmond, Schouwburg Concertzaal Tilburg

Stormkamer onderscheidt zich door haar unieke methodiek, waarbij twee tot vier jaar lang een maatschappelijk thema wordt onderzocht. Na een uitgebreid en doorlopende onderzoek resulteert dit in drie producties die voortbouwen op elkaar en verschillende perspectieven belichten rondom een specifiek maatschappelijk thema: De Salon, De Ontmoeting en Het Sluitstuk. Lees meer >>

Luister ook naar onze Podcast Het Gesprek tussen Weelde en Gebrek. Hanna en Kim nemen je in deze podcast over bestaandsonzekerheid mee in een vijftal belangwekkende gesprekken. Elk gesprek is in een andere stad, met een ander persoon, met een andere verhouding tot het thema. Hoe kan het dat met alle beste bedoelingen armoede nog steeds bestaat?  

Schuiven naar boven