Privacyverklaring

Privacyverklaring Stormkamer
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop theatergezelschap Stormkamer jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen deze opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Contactgegevens

Stormkamer
Postadres          
Dr. Schaepmanlaan 51, 4836 AR, Breda                
Neem voor vragen of opmerkingen contact met ons op via info@stormkamer.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stormkamer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Categorie 1 Als je onze website bezoekt: jouw IP-adres, met de laatste vier cijfers geanonimiseerd.
Categorie 2 Als (professionele) relatie: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en zakelijk adres (indien het een professionele relatie betreft).
Categorie 3 Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).
Categorie 4 Via cookies: gegevens over jouw activiteiten op de website en het device waar je de website mee bezoekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Stormkamer heeft geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van je nodig, dus die verzamelen we ook niet, tenzij je ze actief aan ons hebt verstrekt. Daarnaast heeft Stormkamer niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stormkamer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel persoonsgegevens
Voor een aantal doeleinden verzamelt Stormkamer persoonsgegevens. Deze worden hieronder toegelicht. Stormkamer verwerkt jouw gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het online aanmelden voor de nieuwsbrief) aan Stormkamer verstrekt.

Categorie 1 Het verzorgen en verbeteren van de website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken met als rechtsgrond de legitieme belangen van Stormkamer om de website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
Categorie 2 Het leveren van diensten met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.
Categorie 3 Het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.
Categorie 4 Voor het goed laten functioneren van de website, voor het analyseren van bezoekgedrag van de website en voor het bieden van gerichte relevante advertenties op basis van uw bezoekgedrag met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming in de cookie-melding.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijp dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stormkamer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stormkamer) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stormkamer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Categorie 1 Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en hebben daarom geen vervaltermijn.
Categorie 2 Bij registratie worden uw gegevens opgeslagen tot uw zich afmeldt voor de dienst of overeenkomst.
Categorie 3 De gegevens worden bewaard tot u zich afmeldt.
Categorie 4 Cookies blijven bewaard tot u deze verwijdert uit uw browser.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stormkamer deelt geen gegevens met derden, tenzij als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, met jouw toestemming, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Stormkamer gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website van Stormkamer. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeven we van u geen toestemming te vragen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stormkamer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stormkamer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Indienen klacht
Stormkamer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens als je van mening bent dat Stormkamer niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat kan hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stormkamer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stormkamer maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Stormkamer via info@stormkamer.nl.

Schuiven naar boven