fbpx

Stormkamer in 10 stellingen

1.

Als nomaden bouwen wij onze ruimte in een ruimte

2.

Wij verbinden ons met een Stad

3.

Een Stormkamer is een landschap waar je doorheen laveert

4.

E€n Stormkamer begint vanaf het m0Ment dat je binnenloopt en eindigt n0oit

5.

AanWezigen zijn zowel gast eigenaar,publiek, kunstwerk, kunstenaar als _performer

6.

Wij werken iNteractief met dE kennisen ervaring van aanwezigen

7.

Door vRAgen te stellen en dilemma’s v0orte leggen onderzoeken wij het samen-leven

8.

Een Stormkamer is bewust_ on0pzettelijken gebrUikt gemodelleerde chaos

9.

Een Stormkamer is veilig__en 0nveilig tegelijK

10.

Een Stormkamer is nooit tweetwee keer hetzelfde

Schuiven naar boven