Contact

Postadres

Dr. Schaepmanlaan 51 
4836 AR, Breda 
info@stormkamer.nl

Bezoekadres

Liniestraat 121
4816 BG Breda
info@stormkamer.nl

Voor een overzicht en contactgegevens van onze medewerkers, kun je op de Team-pagina kijken.

Stormkamer, Stichting TgNomen
KVK: 53937201
Fiscaalnummer: 8510.80.571
IBAN: NL82 RABO 0393 4116 64

Stormkamer is door de Belastingdienst aangemerkt als een goed doel.

Jaarverslag en jaarrekening 2018
Beleidsplan 

Toelichting vergoeding bestuur
Het bestuur is onbezoldigd. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten.

Beloningsbeleid medewerkers
We volgen voor de aan Stormkamer verbonden  freelancers de CAO Toneel en Dans.

Schuiven naar boven