ons iets vragen over:

STORMKAMER op maat?
STORMKAMER methodiek? STORMKAMER thema’s?
We verlevendigen, verdiepen namelijk ook congressen, of interne organisatie dagen.
We spelen ook op middelbare scholen, op opleidingen inclusief een methodische benadering met voorbereiding, nagesprek en evt. opdrachten.
 We nemen graag stadsspecifieke thema’s onder de loep. Passen dit in of we maken er een speciale STORMKAMER van.

ons bezoeken:

Dr. Schaepmanlaan 51,
4836 AR  Breda
Schuiven naar boven