wij willen

een nieuwSgierige en onderzoekende bijdrage leveren aan een inclusieve maatschappij. Dat doen wij met waar wij goed in zijn: theater met IMP@CT!
Onder aANvoering van Hanna van Mourik Broekman zorgen wE voor reuring tussen mensen, meningen en verhalen in onze StormkAmers

en dit zijn wij

Hanna van Mourik Broekman

artistiek leider; regisseur; actrice; performer; schrijfster; conceptueel maker

Waarom wie klein is over het hoofd zien en wie groots is aanbidden? Ik zie het als mijn taak het leven te tonen van al die mensen die zich in de schaduw begeven, vergeten zijn of zich gedwongen op de achtergrond bevinden. Ik wil het leven tonen vanuit een ander perspectief, het leven zoals jouw leven ook had kunnen zijn. En wat dat leven dan betekent. De schoonheid, de walgelijkheid, het verlangen ernaar en de spijt. 
– Hanna van Mourik Broekman –

Voor Hanna is elkaar en elkaars leven kunnen zien en inzien het belangrijkste ingrediënt voor onze beschaving. Door zich als regisseur te verdiepen in het verloop van die levens, en de interactie tussen die levens, wil ze vooroordelen en percepties van de werkelijkheid zichtbaar maken en transformeren in theater. Voor haar is theater een openbare plek, als een plein in het midden van een stad, waar verbeelding en werkelijkheid elkaar ontmoeten.
Noem mij een laverende wereldverbeteraar; noem mij een roller coaster; noem mij Hanna – ik geloof in theater, ik geloof in de mens en in de mens als kunstwerk. 

Ik maak, ik denk, ik twijfel, ik maak opnieuw.
Daarom is geen enkele Stormaker hetzelfde.

In de afgelopen jaren heb ik vele producties gemaakt. En doe dit graag samen, met acteurs, met vormgevers, met stadskenners, met onbekenden. Van Groningen, Friesland naar de randstand en ben nu neergestreken in Brabant, Breda om precies te zijn.  Om te blijven.

Hoe klein ik ook ben in deze wereld, ik probeer hem te vangen. Dit doe ik door te lezen,
te kijken, te ontmoeten, essays te schrijven.
En, onvermijdelijk voor mij, theater te maken. Over de sociale kloof. Over meningsvorming. Over hoe de ander te zien en hoe open te staan voor andere perspectieven.

Kim Zonneveld

stadsdramaturg; actrice; performer; docent

Stormachtig Trots ben ik om de stadsdramaturg van Theatergroep Nomen te zijn.  Naast regisseur Hanna van Mourik Broekman zorg ik voor reuring van mensen en verhalen in zogenoemde Stormkamers en voor de verbinding met en inbedding van dat wat we doen in een stad.

Ook ben ik – en niet in laatste plaats – trots op mijn regisseren en vormgeven bij van  Studievereniging UBBO Emmius van een toneelstuk gebaseerd op het middeleeuwse verhaal Mariken van Nieumhegen. Het leidde tot ontvangen van ‘Cardozoaward’ voor beste regie, uitgereikt door USVA cultureel studenten centrum Groningen.

Meer weten? Stel me een vraag. Ik laat binnenkort ook nog wat ander persoonlijke noten achter…

Andre Joosten

theatermaker, schilder, vormgever, performer; ja wat niet

Verlegen om hier iets passends te schrijven over André, te schrijven over zichzelf.

Is André de zielvanger van de Stormkamer, van het gezamenlijke werk, van het gevoel en inbreng van het publiek?

Lees niet verder. Zoek en bewonder zijn werk. Of beter: kom zijn werk in een Stormkamer bewonderen!

Peter Vandemeulebroecke

acteur; performer; geluidsman; decorontwerper

Vanuit het Zuiden op naar het Noorden – van het Noorden terug naar het Zuiden. Peter speelde van het Noord Nederlands Toneel tot in zijn België. Nu steeds vaker met ons in her noorden en zuiden van Noord-Brabant te zien

Afgestudeerd aan de Toneelacademie Maastricht als `theatraal performer’, komen in zijn cv termen als regie, acteerwerk en performance aan bod.

Deze termen duiden op het hoofdaandeel. Het is vanzelfsprekend dat een performer zich altijd inneemt met meer dan enkel spel.Ook het conceptueel denken met vorm, klank, beeld en montage van de voorstelling.

Was getekend Peer

wij werken samen met:

Podium Bloos
PakhuisB
Chassé Theater in Breda
De Kring Roosendaal Parktheater en Pand P Eindhoven
Theater Speelhuis Helmond Theaterstilburg

Wij worden ondersteund door:
de gemeente Breda
Provincie Brabant
en verschillende fondsen als BankGiro Loterij Fonds, Fonds 21; Fonds Podiumkunsten, VSbfonds.

Schuiven naar boven